Bilder fra vårmønstringen 2001 , på Lagunen Storsenter.