Har du spørsmål til MKIB, ta kontakt via e-post:

Henvendelser om Vårmønstringen generelt:
Ketil Lea, BACC – epost: bacc@mkib.com

Henvendelser om Gjesteklubber:
Jonn-Stian Hansen, VWACB – epost: vwacb@mkib.com

Henvendelser til MKIB’s pressekontakt:
Casper Hestness, BJF – epost: bjf@mkib.com Tlf: 91852490
Reserve Ketil Lea Tlf: 97575978

Henvendelser til Webmaster:
Kristian Gelin, VWACB – epost: webmaster@mkib.com