Har du spørsmål til MKIB, ta kontakt via e-post:

Henvendelser om Vårmønstringen generelt:
Carl A. Harbitz-Rasmussen, BVK – epost: bvk@mkib.com

Henvendelser om Gjesteklubber:
Jonn-Stian Hansen, VWACB – epost: vwacb@mkib.com

Henvendelser til MKIB’s pressekontakt:
Casper Hestness, BJF – epost: bjf@mkib.com Tlf: 91852490
Reserve: Carl A. Harbitz-Rasmussen, BVK – epost: bvk@mkib.com Tlf: 91385830

Henvendelser til Webmaster:
Jonn-Stian Hansen, VWACB – epost: vwacb@mkib.com