Gjesteklubber på Vårmønstringen.

Når våren er i anmarsj og planleggingen er kommet i gang sender MKIB ut invitasjon til gjesteklubbene som deltok i fjor. Klubber som ikke deltok i fjor, må selv ta kontakt med MIKB for å kunne delta som gjesteklubb.

Tildeling av plasser gjøres så rettferdig som mulig, og ingen klubber er garantert å få det antall plasser de søker. Til det er Lagunens parkeringsplass rett og slett for liten til alle klubbene og deres plassbehov. I tillegg til at det er liten plass ønsker de fleste klubbene stå utendørs med sine biler, dette gjør at vi har enda mindre plass til disposisjon.

Grunnet tilbakemeldingene under og etter tidligere Vårmønstringer har vi nå vurdert situasjonen slik at vi tildeler alle gjesteklubbene et visst antall utendørsplasser. Her kan klubben få mulighet til å markedsføre sin klubb, sin hobby og interesse. Hvor mye plass hver enkelt klubb får utendørs vil være avhengig av antall påmeldte gjesteklubber, samt et forholdstall etter hvor mange biler klubben har stilt med de siste tre årene. Typisk antall vil ligge på fra 3 til 6 biler, men det kan også bli flere eller færre plasser disponibelt. Disse plassene er tenkt som gjesteklubbenes profileringsplasser, de andre fremmøtte bilene for de respektive klubbene vil henvises til andre plasser. Ønsker man at disse kjøretøyene skal stå samlet, oppfordres man til å møte tidlig og i samlet flokk. Det blir ikke anledning til å reservere eller holde av plasser her.

Vi gjør vi det på denne måten for å få det mest mulig rettferdig for alle klubbene.

Klubbene oppfordres til å ha en fast plan på hvilke biler som skal oppta de tildelte utendørsplassene, klubbene står derfor ansvarlig for at det ikke blir noe avvik på plasseringen av kjøretøyene som skal promotere klubben. Klubbene står også fritt til å benytte en av de tildelte plassene til klubbstand, for profilering av klubben og klubbens aktiviteter.

Hvert år blir et nytt kart over området utarbeidet. På dette vil plasseringen til hver klubb inntegnes.

Kjøretøy som møter bør ha en bra standard og må som et minimum være rengjort/vasket til treffet.

Om din klubb ønsker plass, oppgi da hvor mange plasser dere ønsker. Vi kan ikke på forhånd garantere for noe spesielt antall eller for en spesiell plassering på området.

Henvendelser om Gjesteklubber:
Jonn-Stian Hansen, VWACB – epost: vwacb@mkib.com