Fortid på veien mot fremtiden

En klubb hvis formål er å bidra til bevaring av historisk interessante kjøretøy. Klubben omfatter alle typer kjøretøy 30 år eller eldre, men det er ingen krav om at man eier kjøretøy selv – motorhistorisk interesse er nok.

Vi har medlemsmøter en gang i måneden, men har normalt åpent hver tirsdag uten formelt program i kafeen på Bergens Tekniske Museum (BTM). Vi samarbeider med BTM og har egen utstilling på museet. Aktiviteten er høy og vi deltar ofte på treff og arrangerer turer til inn- og utland. Møtene kan være bedriftsbesøk eller foredrag.

Klubben er foruten MKIB også tilsluttet LMK og FIVA.

Kontakt: 

Bergen Veteranvogn Klubb
Webside: bvkn.no