En klubb, hvis formål er å bidra til bevaring av historisk interresante kjøretøy. BVK har et unikt miljø for motorhistorisk interreserte. Våre kjøretøyer strekker seg fra 1900 til 1970.

Vi har medlemsmøter en gang i måneden. I tillegg arrangerer vi picnicturer, treff kjøreturer, julebord mm.

BVK samarbeider med Bergen Tekniske Museum, der vi har fast utstilling og aktivitetsdag. Vi er også tilsluttet LMK og MKIB.
Har du veteranbil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.

Kontakt:
Bergen Veteranvogn-Klubb
Se deres webside: http://bvkn.no