2011 Torsdag 2. juni Kl. 10:00

Motorklubbene i Bergen (MKIB) arrangerer Vestlandets største kjøretøymønstring på Lagunen (Lagunen Storsenter, Rådal, Bergen)

Vårmønstringen har sitt utspring fra Vårmønstringen til American Car Club of Norway ACCN. Det var disse som startet tradisjonen i Bergen tidlig på 70-tallet. Etter hvert innså man betydningen av et større mangfold, og flere motorklubber inngikk samarbeid.

De siste årene har vi hatt besøk av mellom 700-1.000 utstillingskjøretøy og tatt imot mellom 7.000-10.000 besøkende.

Ønsker du å vite mer om Vårmønstringen kan du se på web: www.mkib.com. Her er det også linker til alle de 11 arrangørklubbene som kaller seg Motorklubbene i Bergen (MKIB).

Med vennlig hilsen
Motorklubbene i Bergen