Motorklubbene i Bergen

Motorklubbene i Bergen, MKIB, er en sammenslutning av 11 bergensklubber som sysler med motor og kjøretøy. Vår viktigste oppgave er å organisere Vårmønstringen i Bergen.

Vårmønstringen er en velkjent årlig begivenhet som finner sted på Kristi himmelfartsdag, på parkeringsplassen på Lagunen storsenter.
Denne utstillingen promoterer motorklubbene og deres aktiviteter, og skaffer inntekter som fordeles tilbake til klubbene. Vårmønstringen hjelper dermed klubbene økonomisk i deres ideelle arbeid for å fremme interessen for motor og kjøretøy.

Ønsker du mer informasjon om MKIB, ber vi deg vennligst ta kontakt med oss.