Da har vi igjen sendt ut invitasjon til alle motorklubbene i Bergensområdet. Alle klubbene er velkommen til å delta på Vårmønstringen på Lagunen, torsdag 2. juni (Kristi Himmelfartsdag) klokken 1000-1500.

Hvis ikke din klubb er invitert, ta kontakt med oss på e-post:
Jonn-Stian Hansen, VWACB – epost: vwacb@mkib.com