Motorklubbene i Bergen (mkib) inviterer til Vårmønstring 2012 på Lagunen Kjøpesenter søndag 20. mai. kl. 1000-1500.

Treffet er åpent for «alle» kjøretøyer en ikke vanligvis ser på denne Parkeringsplassen. Det er ingen påmelding for deltagere, med unntak av klubber som stiller opp samlet. Kjøretøy som møter skal være av bra standard og vasket/rengjort. Siling/kontroll av kjøretøy kan påregnes.

Priser inngang:
Publikum, Barn (8-16 år):              kr. 50,-
Publikum, Voksen:                         kr. 100,-
Publikum, Familie:                         kr. 200,-

Utstillingskjøretøy med fører:         kr. 150,-
Utstillingskjøretøy med familie:      kr. 250,-

Premiering:
Deltakerklubbene (11 stk.)
Øvrige bilmerker (1. 2. og 3. premie)
«Best in show»

Arrangørklubber:
Bergen AmCar Club
Bergen Jaguar Forum
Bergen Militærhistorisk Kjøretøyforening
Bergen Veteranvogn Klubb
Capri Club Norge
Classic Scooters Club Bergen
Classic Bike Owners Club
Ford M Klubb Norge
Mercedes-Benz Klubben Norge
Volkswagen Auto Club Bergen
West Side Vanners

Vi beklager at det på grunn av liten plass ikke blir mulighet for delesalg.

Parkering for publikum:
Grunnet et omfattende anleggsarbeid i området er det for tiden litt knapt med parkeringsplasser for publikum. Vi jobber med saken for å få best mulig parkeringsforhold for publikum denne dagen!

Oppfordring til de som deltar med kjøretøy:
Bruk innkjørsel ved Shell (som tidligere år).
Minst mulig kjøring inne på området under arrangementet.
Vennligst forlat området, og dets tilførselsveierveier, rolig. Vi ønsker å bruke plassen i fremtiden også.
INGEN innkjøring av tilhengere, lastebiler, transportbusser, etc. Dette gjelder selv om en bare skal laste av et kjøretøy!
ALT salg av mat og drikke gjøres av arrangører.
INGEN firmastands eller plakater/bannere for sponsorer!