Foreløpig liste over gjesteklubber som er invitert til VM-2012:
- VW-Audi Club Norwegen
- Saab Turbo Club
- Bergen Mini Club
- Volvo Amazon Klubb
- Rutebil Historisk Forening
- Midthordaland Tempoklubb
- Consul Granada Klubb Norge
- Opel Motorsport Club
- BMW Car Club Norway avd. Hordaland
- Bergen Gatebilklubb
- Mitsubishi Klubben Norge
- Ferrarri Club Norway
- Jeep Club Norway
- Bergen Brannhistoriske Stiftelse
- Toyota Crown Club of Norway
- Nordhordland Gatebilklubb

Hvis din klubb ikke er med på denne oversikten, ta kontakt med ledelsen i klubben og forhør deg med dem.
Ønsker de å delta, ta kontakt via e-post: vwacb@mkib.com