Foreløpig liste over gjesteklubber som er invitert til VM-2012:
– VW-Audi Club Norwegen
– Saab Turbo Club
– Bergen Mini Club
– Volvo Amazon Klubb
– Rutebil Historisk Forening
– Midthordaland Tempoklubb
– Consul Granada Klubb Norge
– Opel Motorsport Club
– BMW Car Club Norway avd. Hordaland
– Bergen Gatebilklubb
– Mitsubishi Klubben Norge
– Ferrarri Club Norway
– Jeep Club Norway
– Bergen Brannhistoriske Stiftelse
– Toyota Crown Club of Norway
– Nordhordland Gatebilklubb

Hvis din klubb ikke er med på denne oversikten, ta kontakt med ledelsen i klubben og forhør deg med dem.
Ønsker de å delta, ta kontakt via e-post: vwacb@mkib.com