Disse klubbene er inviterte som gjesteklubber til VM-2013:
- VW-Audi Club Norwegen
- SaabTurbo Club
- Bergen Mini Club
- Volvo Amazon Klubb
- Rutebil Historisk Forening
- Midthordaland Tempoklubb
- Consul Granada Klubb Norge
- Opel Motorsport Club
- BMW Car Club Norway
- Bergen Gatebilklubb
- Mitsubishi Klubben Norge
- Ferrarri Club Norway
- Jeep Club Norway
- Bergen Brannhistoriske Stiftelse
- Toyota Crown Club of Norway
- Nordhordland Gatebilklubb
- Norsk Landrover Klubb
- Abarthisti Norge
- Subaru Drivers Club
- Gammelsaaben Vest

Hvis din klubb ikke er med på denne oversikten, ta kontakt med ledelsen i klubben din og forhør deg med dem.
Ønsker de at klubben skal delta, ta kontakt snarest via e-post: Gjesteklubbansvarlig, VWACB