Da har VWACB på vegner av MKIB tyvstartet Vårmønstringen 2013 og plassert politibilen Onkel Rolf som reklamegjenstand utenfor BodyShop i Lagunens 2. etasje.
En liten teaser før vi smeller til for fullt på Kristi Himmelfartsdag!!!